Beru na vědomí
Webová stránka využívá pouze krátkodobé, funkční soubory cookies za účelem správné funkce webu. Nemáme žádné statistiky ani kampaně.  

IBTM, MEXICO CITY

22.05.2019

Bylo nám potěším být součástí IBTM Americas v Mexico City. 
 
https://www.ibtmamericas.com/en-gb.html