Naše akce - Anežský klášter

  • ANEŽSKÝ KLÁŠTER je mystické místo ideální pro konání zahajovacího večírku vaší akce.
  • Firma AMDOCS si pro svou akci vybrala právě Anežský klášter a všechny jeho prostory.

Překvapení pro klienty čekalo již při příjezdu, v zahradě osvětlené pochodněmi, kde hrála středověká hudba a své umění předváděli kejklíři a plivači ohně. Při vstupu do ambitu kláštera hosty přivítala harfenistka a čekalo na ně chutné pohoštění. Po zahajovacím proslovu vedení firmy v kostele svatého Salvátora byl ve všech prostorách kláštera otevřen slavnostní buffet. V Presbytáři a v sále svatého Františka byly instalovány pohodlné sedačky a ke zpříjemnění atmosféry hrál pianista.

Beru na vědomí
Webová stránka využívá pouze krátkodobé, funkční soubory cookies za účelem správné funkce webu. Nemáme žádné statistiky ani kampaně.